OUTBOARD

A' Chrannag

 

A’ Chrannag

‘S e pod-chraoladh ùr Gàidhlig a th’ anns “A’ Chrannag” a bhios a’ taisbeanadh cuid den fhicsean ghoirid ùr as fheàrr sa Ghàidhlig.

https://feed.podbean.com/achrannag/feed.xml

 
Crannag-Logo-1-Blue-Circle.png

#0 - Craob

Deiseil a nis? Tha!

 
Crannag-Ep-1-Yellow-Circle.png

#1 - SEOMAR SABHAILTE le calum l. macleòid

"Cha bu chòir dhuinn cus earbsa a chur ann an teicneolas ùr, gu h-àraid na h-innealan a bhios ag èisteachd ri gach facal a chanas sinn..."

 
Crannag-Ep-2-Pink-Circle.jpg

#2 - Comhairle na Smeòraich le Ruairidh MacIlleathain

"Tha an sgeulachd seo stèidhichte air beul-aithris a fhuair mi bho sheann bhoireannach (a tha beò fhathast) a chuala i na h-òige. Tha am ministear mac-meanmnach, ach bha Fionnla’ fior – co-dhiù cho fior ʼs a bhios caractar ann an beul-aithris!"

 
Crannag-Ep-3-Orange-Circle.png

#3 - Binn Le Lana Pheutan

“Bha mi airson coimhead air is an uairsin àrdachadh am buaidh a tha aig coire is cionnt oirnn.”

 
Crannag-Ep-4-Yellow-Circle.png

#4 - Seudan na Mara le Morag Law

“Tiodhlac neochiontach a' fàgail dìleab nach robh dùil na dhèidh.”

 
Crannag-Ep-5-Blue-Circle.jpg

#5 - Starrag air Traigh / Oighreach le iain macrath

'Starrag air traigh' - tha starrag a'dol an aghaidh cumhachd na mara.
'Oighreachd' - cumhachd, sealbh. Co aige bhios an talamh mar oighreachd?

 
Taigh.png

#6 - AN TAIGH LE ANNA GILMORE

“Dèanamh ullachadh airson slighe ghoirid dhìomhaireachd teagamh tro dhorchadas”

 
starsupload.jpg

#7 - An t-Sìorraidheachd le tormod macleod

An Deireadh…